องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชำรุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 29 รายการ  รายลเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายนี้

Download File