องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์.. 

อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย
(1) เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง 
(2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อสอบถามได้ 053-955532