องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

รับสมัครในวันที่ 23 มกราคม - 31 มกราคม 2560 ในเวลาราชการ สมัครได้ที่ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ภารโรง)  1  อัตรา
 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
http://www.sridonmoon.com/filesAttach/file_download/1484642009.pdf
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 053955532,053955863