องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ปรพกาศสอบราโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านดอยสะโง้ะ หมู่ 7

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จะทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการกาก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านดอยสะโง้ะ หมู่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ  กำหนดขายซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 9-22 มีนาคม  2559 ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5395-5532 หรือ 0-5395-5863 ในวันและเวลาราชการ

Download File