องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา