องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


รับสมัครงาน นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และช่วงวันหยุด ประจำปี 2561

รับสมัครงาน นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และช่วงวันหยุด ประจำปี 2561

รับสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 22 มีนาคม 2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..มาพร้อมนี้

 

Download File