องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศกระทรวงฯ

รายละเอียดปรากฏตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/11/24547_1_1606361257133.pdf?time=1606372396349