องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมิน

ดางน์โหลดได้ตามลิ้งค์ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ laughing

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23733_1_1592465697802.pdf?time=1592468702628&fbclid=IwAR0RCbDTDrgggwxloFIkn6rUHqVUJt5o4DKJUfMtlTt1XcyQC1XLP_3lvn4