องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 99 ครั้ง ]
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”


           วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” ผ่านรถเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทุกหมู่บ้าน