องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 95 ครั้ง ]
ประชาสัมพันเชิญชวนให้พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นำตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต มาจ่ายตลาด ภายใต้กิจกรรม "ซ้าหวายจ่ายกาด" ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน


        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นำโดย    นางสาวสุภาวดี สันธิ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมคิด อินทะจักร ผู้ใหญ่บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ ได้รณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นำตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต มาจ่ายตลาด ภายใต้กิจกรรม "ซ้าหวายจ่ายกาด" ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มตะกร้าหวายของผู้สูงอายุบ้านป่าก๋อย