องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 153 ครั้ง ]
โครงการ “กีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจำปี 2563 วันที่ 10 ม.ค.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ขุดลอกลำเหมือง หมู่ 5 , 8 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งานเฮือนศรีสุข ครั้งที่ 8 อบต.ศรีดอนมูล วันที่ 17 ม.ค.2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 24 ม.ค.2563

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลศรีดอนมูลระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563