องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 321 ครั้ง ]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ปฏิบัติการดับไฟป่า

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค. 2562

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 วีนที่ 11-13 ธ.ค.2562

พิธีรับพระราชทานพระพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 19 ธ.ค.2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 วันที่ 21 ธ.ค.2562