องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 559 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูล การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว วันที่ 18 พ.ย.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภุมิทัศน์พัฒนาหมู้บ้าน บ้านสันต้นธงและบ้านงิ้วเฒ่า วันที่ 19 พ.ย.2562

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.ศรีดอนมูล วันที่ 21 พ.ย.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค.2562

ปฏิบัติการดับไฟป่า

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค. 2562