องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 590 ครั้ง ]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ระดับหมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว วันที่ 30 ก.ย.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การประชุมประชาคมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 วันที่ 10 ต.ค. 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าอำเภอเชียงแสน วันที่ 13 ต.ค. 2562

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 119 ปี วันที่ 21 ต.ค. 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน​คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าอำเภอเชียงแสน วันที่ 23 ต.ค.2562

การออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 8 พ.ย.2562