องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 306 ครั้ง ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนมูล ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก โตไปไม่โกง วันที่ 25 ก.ย. 2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการสูงวัยสุขภาพดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข วันที่ 30 ก.ย.2562

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ระดับหมู่บ้าน บ้านเวียงแก้ว วันที่ 30 ก.ย.2562

การประชุมประชาคมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 วันที่ 10 ต.ค. 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าอำเภอเชียงแสน วันที่ 13 ต.ค. 2562

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 119 ปี วันที่ 21 ต.ค. 2562