องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 546 ครั้ง ]
โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี โดยจัดให้ความรู้การผูกผ้า จับจีบผ้า และจัดดอกไม้ วันที่ 4 - 5 ก.ย. 2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการบ้านศรีดอนมูลเหนือ รักษ์หนองบัวลอย วันที่ 6 ก.ย. 2562

กิจกรรมเก็บขนขยะอันตรายตำบลศรีดอนมูล วันที่ 10 ก.ย.2562

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน วันที่ 10 ก.ย.2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 11 ก.ย.2562

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุผู้พิการ วันที่ 11 -18 ก.ย.2562