องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 146 ครั้ง ]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 มิ.ย.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 มิ.ย.2562

ขุดลอกลำเหมืองตำบลศรีดอนมูล

โครงการอบรมสัมนาองค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. วันที่ 20-21 มิ.ย.2562

โครงการอบรมวินัยจราจร กฎหมายหน้าที่สิทธิพลเมือง วันที่ 23 มิ.ย.2562

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย.2562