องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 95 ครั้ง ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งเหตุอัคคีฉุกเฉินระดับตำบล วันที่ 12 มิ.ย.2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรตำบลศรีดอนมูล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 มิ.ย.2562

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 มิ.ย.2562

ขุดลอกลำเหมืองตำบลศรีดอนมูล

โครงการอบรมสัมนาองค์กรภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. วันที่ 20-21 มิ.ย.2562