องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 600 ครั้ง ]
โครงการประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการส่งเสริมงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2561

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร กำนัน ประธานสภาและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะ

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน