องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]
ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564


วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังการชี้แจงงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน ชั้น 2
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)