องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ


วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธกส. สาขาเชียงแสน ได้ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดในการให้บริการประชาชน เวลาตั้งแต่ 09.00-14.00 น. ทั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564