องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]
รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน


วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ จากเทศบาลตำบลแม่จัน
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564