องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 37 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ


วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูลลงพื้นที่ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกัน การปฏิบัติตนสำหรับครู เด็กเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ

รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน

ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564