องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์” นำโดย นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะสองข้างทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ

รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน

ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเชียงแสน (ก.ช.ภ.อ.เชียงแสน) ครั้งที่ 1/2564