องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]
ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงแสน


วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อให้ประชาชนตำบลศรีดอนมูล และอำเภอเชียงแสน ได้มีภูมิคุ้มกันจากโรคฯ ณ โรงพยาบาลเชียงแสน
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ

รับชุด PPE จำนวน 30 ชุด ณ เทศบาลตำบลแม่จัน

ธกส. สาขาเชียงแสน ออกให้บริการนอกสถานที่ บริการเปิดบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัตร ATM ฯลฯ