องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]
ออกตรวจเช็คถังดับเพลิงที่อยู่ในอาคารสำนักงาน อบต.ศรีดอนมูล โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมใช้งาน


    วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ออกตรวจเช็คถังดับเพลิงที่อยู่ในอาคารสำนักงาน อบต.ศรีดอนมูล โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

วันจันทร์ที่่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไขไม่ให้มีเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่น ณ พื้นที่ตลาดเอกชน “พ่อผาย – แม่หน้อย” บ้านด้าย หมู่ที่ 3

ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงแสน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมมณฑารพ (M3) สำนักวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ