องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564


“คลังเยี่ยม คุณยิ้ม”

ระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามโครงการให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ออกตรวจเช็คถังดับเพลิงที่อยู่ในอาคารสำนักงาน อบต.ศรีดอนมูล โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมใช้งาน

วันจันทร์ที่่ 21 มิถุนายน 2564 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไขไม่ให้มีเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่น ณ พื้นที่ตลาดเอกชน “พ่อผาย – แม่หน้อย” บ้านด้าย หมู่ที่ 3

ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน (ข้าวกล่องจำนวน 60 กล่อง) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงแสน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ถนนสวย ด้วยต้นราชพฤกษ์”

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคฯ