องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 83 ครั้ง ]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 “กิจกรรมทำแนวกันไฟ”


      วันที่พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 “กิจกรรมทำแนวกันไฟ”  ณ วัดพระธาตุนางคอย หมู่ที่ 5  ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชน ห้วยหิงห้อย ศาลาฟังธรรม บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตั้งแต่ห้วยปราสาทถึงดอยตาด ระยะทางประมาณ 800 เมตร

ร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจต้านภัย COVID และหมอกควันไฟป่า”

ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 94”

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านป่าก๋อยเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย)