องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 69 ครั้ง ]
ร่วมการประชุมประจำเดือน ของบ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


          วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมูลใต้ เพื่อรับฟังและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

ต้อนรับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 “กิจกรรมทำแนวกันไฟ”

ร่วมกันทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชน ห้วยหิงห้อย ศาลาฟังธรรม บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตั้งแต่ห้วยปราสาทถึงดอยตาด ระยะทางประมาณ 800 เมตร