องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 118 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)


       วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ พัฒนาทักษะการเลี้ยงไก่ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านเวียงแก้ว ณ ฟาร์มไก่ไข่ศรีบุญยืน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ร่วมการประชุมประจำเดือน ของบ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

ต้อนรับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 “กิจกรรมทำแนวกันไฟ”