องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 87 ครั้ง ]
กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


        วันพุธที 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การการบริการส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายใต้ "โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล"
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)

ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ร่วมการประชุมประจำเดือน ของบ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”

ต้อนรับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต.)