องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 85 ครั้ง ]
สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล


      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน ได้มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการสงเคราะห์โดย พระไพศาลประชาทร วิ (หลวงพ่อพบโชค) และมณฑลทหารบกที่ 37 ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)

ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ร่วมการประชุมประจำเดือน ของบ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตำบลศรีดอนมูล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”