องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 86 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก พร้อมดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่


            วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่ส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก พร้อมดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎ์ดำรง) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ครู บุคลากร และนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)

ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ร่วมการประชุมประจำเดือน ของบ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย