องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 83 ครั้ง ]
ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล


      วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ให้คำแนะนำ และฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ลงพื้นที่ส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก พร้อมดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่

สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)

ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล