องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 77 ครั้ง ]
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ - จุดสกัดคัดกรองโควิด 19 ณ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


        วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ - จุดสกัดคัดกรองโควิด 19 ณ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล

ลงพื้นที่ส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก พร้อมดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่

สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล (ไข่ไก่ สร้างอาชีพ)