องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 95 ครั้ง ]
ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


       วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ - จุดสกัดคัดกรองโควิด 19 ณ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล

ลงพื้นที่ส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค มือ เท้า ปาก พร้อมดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารสถานที่

สมาคมผู้พิการอำเภอเชียงแสน มอบผ้าห่มให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

กิจกรรมออกกำลังกาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง