องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดนัด


       วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดนัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ในการปฏิบัติและป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่บริเวณตลาดนัด และบางร้านมีบริการแอลกอฮอล์เจลให้กับลูกค้า
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยมะหิน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ

อบรมการบริหารจัดการระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรระยะยาว

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 92”

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2564 และรับมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564