องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 59 ครั้ง ]
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.35 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง


     วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.35 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงเหตุไฟไหม้โรงเก็บฟางบ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก ทต.แม่สาย อบต.เกาะช้าง อบต.ศรีเมืองชุม เจ้าหน้าที่ทหาร และสามารถระงับเหตุได้เวลา 14.20 น. เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดนัด

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยมะหิน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ

อบรมการบริหารจัดการระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรระยะยาว

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 92”