องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]
การประชุม กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล


    วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นำโดยนายศรียนต์ เชื้อชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ประชุมหาเรือ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ร่วมประชุมวางแผนรองรับการตรวจประเมินศูนย์ข้าวดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2564 ระดับศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.35 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดนัด

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยมะหิน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ