องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 51 ครั้ง ]
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และนายเกษม โกเสนตอ รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ได้แก่ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 และตู้ยามแม่มะ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ - จุดสกัดคัดกรองโควิด 19 ณ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การประชุม กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล

ร่วมประชุมวางแผนรองรับการตรวจประเมินศูนย์ข้าวดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2564 ระดับศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.35 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนมูล ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดนัด

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยมะหิน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย