องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 42 ครั้ง ]
กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจําปี 2563- 2564 (Kick Off) และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2554


       วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นำโดย นายขวัญชัย นาจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจําปี 2563- 2564 (Kick Off) และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2554 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

การประชุม กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล

ร่วมประชุมวางแผนรองรับการตรวจประเมินศูนย์ข้าวดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2564 ระดับศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล