องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]
ล้างตลาดในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


             วันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับหมู่บ้าน ได้ดำเนินการล้างตลาด จำนวน 5 หมู่บ้าน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ได้แก่ บริเวณตลาดหน้าอบต. ตลาดบ้านด้าย จำนวน 2 แห่ง ตลาดบ้านเวียงแก้ว ตลาดบ้านป่าก๋อย และตลาดบ้านสันสลี ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษณ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจําปี 2563- 2564 (Kick Off) และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2554

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการ ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล