องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 77 ครั้ง ]
การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล


        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นำโดย นายสมบูรณ์ ราชคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับเจ้าหน้า สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน และกรมพละศึกษา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และมีการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำฯ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการจริง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การประชุมหารือถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรมการดำเนิน"โครงการยกกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

การออกสำรวจข้อมูลภาษี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563)

การดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงาน “สวยงาม สะอาด น่ายล” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

"โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564"

"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ของศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลศรีดอนมูล