องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]
"ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล"


        วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นำโดย ท่านนายกฯสมบูรณ์ ราชคม ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เพื่อตรวจเยี่ยมการติดตั้ง เตาอบข้าวชุมชน ความจุขนาด 8 ตัน เพื่อเตรียมรองรับการส่งมอบเตาอบข้าว ซึ่งต่อไปศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูลจะดำเนินการให้บริการรับอบเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรต่อไป
ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ประชาสัมพันเชิญชวนให้พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นำตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต มาจ่ายตลาด ภายใต้กิจกรรม "ซ้าหวายจ่ายกาด" ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

พิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล