องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
ขนขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ อบจ.เชียงราย วันที่ 11 ก.ย.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฝีกทักษะกีฬา วันที่ 14-15 ก.ย.2563

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร วันที่ 15 ก.ย.2563

ประชุมการบริหารจัดการกลุ่มผู้พิการตำบลศรีดอนมูล วันที่ 17 ก.ย.2563

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป