องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 59 ครั้ง ]
โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร วันที่ 3 ก.ย.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4และ7 โดยใช้แรงงานชาวบ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 6 ก.ย.2563

ขนขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ อบจ.เชียงราย วันที่ 11 ก.ย.2563

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฝีกทักษะกีฬา วันที่ 14-15 ก.ย.2563

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร วันที่ 15 ก.ย.2563

ประชุมการบริหารจัดการกลุ่มผู้พิการตำบลศรีดอนมูล วันที่ 17 ก.ย.2563