องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 97 ครั้ง ]
นายอำเภอเชียงแสน เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล วันที่ 26 พ.ค.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

นายอำเภอเชียงแสนเข้าพบปะพูดคุยพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2 มิ.ย.2563

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ วันที่ 2 มิ.ย.2563

อปพร.ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาตลาดนัดบ้านป่าถ่อน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.2563

การจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย อปท.ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) วันที่ 8 มิ.ย.2563