องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 58 ครั้ง ]
มอบกล้าพันธุ์ผักให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง,กลุ่มสัมมาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 พ.ค.2563

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 พ.ค.-5 มิ.ย.2563

นายอำเภอเชียงแสน เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล วันที่ 26 พ.ค.2563

นายอำเภอเชียงแสนเข้าพบปะพูดคุยพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2 มิ.ย.2563

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ วันที่ 2 มิ.ย.2563

อปพร.ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาตลาดนัดบ้านป่าถ่อน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19