องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 584 ครั้ง ]
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมป์)

โครงการประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมงานประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา ประจำปี 2561

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร กำนัน ประธานสภาและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะ