เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 “พลังสร้างสรรค์ พลังแม่ญิงศรีดอนมูล ครั้งที่ 1”

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 99” ให้แก่นายแตง กันทะดง บ้านเลขที่ 9 บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564

ดำเนินโครงการสูงวัย สุขภาพดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี มีความรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์

ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนและยืนยันตนให้กลุ่มเปาะบางในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน “เราชนะ” เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปดำเนินเรื่องด้วยตนเองได้

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อเรื่อง “การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต”

จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาป่าสักศรีดอนมูล

เข้าดำเนินการดับไฟป่า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ณ บริเวณพื้นที่บ้านงิ้วเฒ่า-สะโง้ บ้านงิ้วเฒ่า ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ต้อนรับพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


นายสมบูรณ์ ราชคม
นายก อบต.ศรีดอนมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง

เว็บบอร์ด (ร่วมแสดงความคิดเห็น-ตั้งกระทู้ ได้ที่นี่)
ข่าว-กิจกรรม-และตำแหน่งงานว่าง ใน จ.เชียงราย

Warning: file_get_contents(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/sridonmoon/domains/sridonmoon.com/public_html/ajaxtabs/newsFeed.php on line 30
หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
หนังสือราชการ :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ