เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอัคคีภัย ณ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เข้าดำเนินการดับไฟป่า ณ บริเวณพระธาตุนางคอย บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การประชุมหารือ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความสะอาดบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อโควิด และบริเวณตลาดบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมหารือแนวทางและซักซ้อมการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมและทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 “พลังสร้างสรรค์ พลังแม่ญิงศรีดอนมูล ครั้งที่ 1”

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ “พชอ.บ้านฮอมบุญพบโชค หลังที่ 99” ให้แก่นายแตง กันทะดง บ้านเลขที่ 9 บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2564ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


นายสมบูรณ์ ราชคม
นายก อบต.ศรีดอนมูล 089-9561499 som01boon05@gmail.com
แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง

เว็บบอร์ด (ร่วมแสดงความคิดเห็น-ตั้งกระทู้ ได้ที่นี่)
ข่าว-กิจกรรม-และตำแหน่งงานว่าง ใน จ.เชียงราย
หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
หนังสือราชการ :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ