เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 พ.ค.-5 มิ.ย.2563

มอบกล้าพันธุ์ผักให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง,กลุ่มสัมมาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 พ.ค.2563

รับมอบกล้าพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ เพื่อนำไปต่อยอดให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 พ.ค.2563

อสม.ตำบลศรีดอนมูล รณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) วันที่ 14 พ.ค. 2563

การประชุมหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 วันที่ 14 พ.ค.2563

การประชุมผู้ประกอบการกำหนดแนวทางผ่อนปรนการเปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 8 พ.ค.2563

การมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 วันที่ 7 พ.ค.2563

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 6 พ.ค.2563

การมอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


นายสมบูรณ์ ราชคม
นายก อบต.ศรีดอนมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุง

เว็บบอร์ด (ร่วมแสดงความคิดเห็น-ตั้งกระทู้ ได้ที่นี่)
ข่าว-กิจกรรม-และตำแหน่งงานว่าง ใน จ.เชียงราย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พร้อมเปิด 1 มิ.ย. ย้ำมาตรการ New Normal ขั้นสูงสุด
( Update วันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:09:48 นาที )
ชลประทานเชียงรายเผยการใช้น้ำของประชาชนในภาพรวมเน้นน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
( Update วันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:50:33 นาที )
มทบ.37 จัดชุด Army Delivery นำอาหารแจก 4 ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงราย
( Update วันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:47:34 นาที )
หอการค้าเร่งเปิดด่านแม่สาย ช่วงปลดล็อกระยะ 3 ก่อนเศรษฐกิจพังยาวเจ๊งหมด
( Update วันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:44:15 นาที )
ลดเวลาเคอร์ฟิว 5ทุ่ม-ตี3 เพิ่มเวลาเปิดห้างจากเดิม เป็น 3 ทุ่ม
( Update วันที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 22:57:12 นาที )
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตู้ตรวจคนไข้) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( Update วันที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 22:43:12 นาที )
ขอเชิญรับสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ตู้ฮ่วมใจปั๋นสุข ยิ่งเติม ยิ่งสุข บริเวณด้านหน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)
( Update วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:46:58 นาที )
หนังสือราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
หนังสือราชการ :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ